Efterløn, en.
1) (sj.) i
alm.: løn ell. belønning, som gives senere. Tro paa et andet Liv efter
dette, hvor der oppe i Himlene eller nede i Helvede skulde gives
Efterløn for Livet paa Jorden. Troels L.XIII.98
.”
fra Ordbog over det danske sprog bd.4, 200

Martin Palsmar,bariton og Henrik Palsmar, klaver og orgel
har sammensat et program til belysning af dette aktuelle tema.

På koncerten fremføres bl.a. J.S. Bachs Kreuzstabkantate og Johannes Brahms Vier ernste Gesänge

Der er fri entré