Et syndigt ord/ i Adam fór/det lagde Verden øde!

Størstedelen af os er blevet taget som gidsler af nogle småborgerlige borgerlige, der har været forargede over, at nogle muslimer føler sig stødt på manchetten over (karikatur)tegninger af profeten – deres forargelse satte verden i brand. Man brugte ytringsfriheden til at håne i stedet for at starte dialog – de brugte deres – (og misbrugte derved vores andres) ytringsfrihed op ved at ægge had i stedet for at starte en dialog …- over nogle dårlige tegninger, som ikke havde noget formål andet end at provokere. Tegningerne har startet blodsudgydelser og had på grund af en symbolsk manifestation, der har gjort dialog med muslimer om vigtige ting umulig – eller ihvert fald besværliggjort den hen i retning af det umulige. Vigtige ting som kvinders vilkår og rettigheder i Islam, synet på homoseksuelle, børneopdragelse og arrangerede ægteskaber, æresrelateret vold osv.osv. – ting som vi ikke kan forvente, at nogen vil lytte på, nu da vi har brugt vores ytringsfrihed (hvis modstykke er frihed til at vælge ikke at lytte – det glemmer vi konstant! – der er ytringsfrihed, men også lyttefrihed) på ligegyldigt pjat, og afsløret, at vores (vestens) ærinde er at genere og håne, frem for at ytre en saglig religions- og kulturkritik. Ytringsfriheden var oplysningsprojektets største trofæ – som vi i vores letsindige omgang med den, har skidt i – og således kuldkastet selvsamme oplysningsprojekt. Men nu – forlanger forræderne mod ytringsfriheden, (Sørine Gothfredsen, Vilkskomminteen, Hedegaard, Dansk Folkeparti m.fl. ) at vi skal være kanonføde for deres ideologiske (og idiotiske) korstog ved tvangsmæssigt at blive ved med at gentage deres dumhed – Sørine formulerede det som en ytringspligt – at man har pligt til at trykke tegningerne indtil muslimerne bliver så vant til dem, at de ikke længere ser dem – hvilket er det samme som, at de bliver vant til, at overhøre hvad vi siger, hvorved diaolog og konstruktiv kritik vil falde til jorden. Ytringsfrihed er også den grundfæstede demokratiske ret til IKKE at ytre sig – og navnlig ikke at ytre ting, som man ikke kan stå inde for.Det ændrer naturligvis ikke på, at vi skal fordømme enhver voldshandling og forfægte retten til at tegne og sige dumme ting uden at blive skudt eller overfaldet.(Det er nemlig vores pligt – som oplyste, som demokrater og ikke mindst: som mennesker!)